Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

[THÔNG BÁO] THAY ĐỔI HÌNH THỨC LÀM VIỆC THEO CHỈ THỊ 16

Kính gửi: Quý phụ huynh,

Thực hiện Chỉ thị 16 của UBND TP. Hà Nội, Hệ thống trường Liên cấp Newton làm việc trực tuyến trong thời gian Chỉ thị. Quý phụ huynh liên hệ tới các bộ phận của Trường theo các hình thức sau:

x Error: Super Forms could not find a form with ID: 289